Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności wyjaśnia zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach działania bloga Życie na prerii pod adresem www.zycienaprerii.pl.
1. Właścicielem oraz Administratorem bloga Życie na prerii jest Paulina Chłosta, zamieszkała w miejscowości  Altona (Kanada). Kontakt mailowy: zycienaprerii@gmial.com
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.

Newsletter

Do zapisu na newsletter, konieczne jest przekazanie swojego adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera (Mailchipm). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu  przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, do momentu rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Kontakt

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na stronie www.zycienaprerii.pl, Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane  Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Użytkownik ma prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji, jeśli takowa istnieje, oraz domagać się jej usunięcia, za wyjątkiem tzw. archiwizacji uzasadnionej z uwagi na nadrzędny interes autorki, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika.

Komentarze

Aby dodać komentarz, Użytkownik musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga. Użytkownik może zwrócić się z prośbą o  usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie danych Użytkownika z bazy.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych przez Użytkownika.
 
Podanie danych osobowych przez Użytkownika
4a. Podanie danych  przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4b. Brak zgody na podanie danych przez Użytkownika może równać się z  brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.
Gromadzenie danych osobowych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie WordPress.
6. Czas przechowywania zgromadzonych danych nie będzie dłuższy niż czas istnienia bloga.
7. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta Administrator:
 1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 2. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, przy zapisie do newslettera,
Podstawa przetwarzania danych.
8. Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uprawnienia Użytkowników.
9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do danych osobowych, Użytkownik ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • do sprostowania danych osobowych,
 • do usunięcia danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Pliki cookies oraz dodatkowe technologie śledzące

Pliki cookies („ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich.
10. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
 1.  zapewnienia prawidłowego działania bloga;
 2. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
 3. w celach statystycznych;
11. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym,
11a. Dokonanie przez Użytkownika czynności opisanej w pkt. 2 może spowodować utrudnienia przy korzystaniu z niektórych funkcji bloga.
Cookies podmiotów trzecich.

Google Analytics wykorzystuje technologię „ciasteczek”, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu na stronie i sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają.Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z bloga przez wszystkich Użytkowników strony. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym są usuwane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics tutaj.

Narzędzia społecznościowe.  Administrator używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe takie jak Facebook, Instagram oraz Google.

Polityka prywatności serwerów:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 3. Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,